HODINOVÝ DISPLEJ ANCLK

Popis produktu

Tento XXL displej může sloužit pro zobrazení času či jako čítač až do hodnoty 9999. Displej komunikuje přes rozhraní I2C (IIC, Wire). Je možné jej použít samostatně nebo jako shield pro vývojový kit Arduino Nano. Displej obsahuje tři výkonové výstupy např. pro spínání relé či externích kontrolek.

Parametry shieldu

Napájecí
napětí

12 V DC

Výška
číslic

56,8 mm

Barva
znaků

červená

Komunikační
rozhraní

I2C, IIC, Wire

Rozměry
DPS

216 x 84 mm

Rozměry
displeje (čísla)

216 x 70 mm

Počet IO
kontaktů

20

Počet výkonových výstupů

3

Max. spínaný proud (rezistivní zátěž)

500 mA

Ke stažení